Uitvoering

LOCATIE

Het tracé van de nieuwe pijpleiding start in de Gentse haven nabij Desteldonk en gaat dan via Lochristi, Lokeren, Zele, Berlare onder de Schelde door richting Dendermonde, Lebbeke, een stukje van Aalst om dan te eindigen bij de bestaande post van Fluxys in de Hollestraat in Opwijk.

Het tracé loopt voornamelijk in agrarisch gebied, maar uiteraard wordt er op verschillende plaatsen belangrijke infrastructuur gekruist, zoals de spoorlijn 59 tussen Antwerpen en Gent, de E17 ter hoogte van het industrieterrein van Lokeren, de Schelde, de spoorlijn 53 tussen Gent en Dendermonde en de Dender.

VERLOOP VAN DE WERKEN

In het voortraject worden alle betrokken diensten en perceelgebruikers gecontacteerd om plaatsbeschrijvingen te maken van de bestaande toestand.

Daarna worden de plannen opgevraagd van de ondergrondse en bovengrondse kabels en leidingen ter voorbereiding van de werkzaamheden. Onze ingenieurs zoeken deze informatie verder uit en de ondergrondse obstakels worden in kaart gebracht. Ook de naastgelegen bestaande aardgasleiding van Fluxys wordt op regelmatige afstanden opgegraven om ze goed in kaart te brengen.

Vervolgens starten we met het maken van de tijdelijke werkstrook door de weilanden en akkers waarbij er grote kranen aan het werk gaan. Zij graven zorgvuldig de teelaarde af over een diepte van ca. 30 cm, die nadien hergebruikt zal worden. Tegelijkertijd lopen archeologen mee om mogelijke sporen uit de oudheid te detecteren.

Na het afzetten van de teelaarde graven we ter hoogte van de toekomstige sleuf de B-grond af, die afhankelijk van de kwaliteit gebruikt wordt als tijdelijk rijbaanmateriaal voor onze werkweg. Anders wordt een tijdelijke zandbaan aangelegd.

10333 048 Oge Leverkusen 0052

De stalen buizen met diameter 1m en lengte van ongeveer 17m worden dan aangevoerd. Een vrachtwagen kan maximaal 3 buizen laden per vracht, waardoor heel wat vrachtwagens nodig zijn om de 44.000m pijp aan te voeren. Hiervoor hebben we, in overleg met steden en gemeentes, een routeplan gemaakt om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken. En uiteraard staat veiligheid voorop!

Het tracé tussen Desteldonk en Opwijk is geen rechte lijn en heeft wat hindernissen, waardoor we de stalen leidingen moeten buigen om als bochten te gebruiken. Dit proces gebeurt ter plaatse. Wanneer alles klaar ligt langs de toekomstige sleuf, worden de leidingelementen bovengronds aan elkaar gelast tot zo lang mogelijke strengen, die nadien uitvoerig onderzocht en gecontroleerd worden. Na goedkeuring worden ze bovengronds gecoat door middel van primer en wikkelbanden als bescherming tegen mogelijke corrosie. Alles ligt nu klaar om in de grond te gaan …

Vooraleer we de sleuf kunnen uitgraven wordt een bronbemaling gedaan zodat de sleuf droog is en er veilig kan worden gewerkt. Door middel van een proefbemaling zijn we zeker dat het grondwater dat we gaan lozen niet vervuild is. Na controle kunnen we de putten en sleuven uitgraven om de leidingelementen in de sleuf te leggen en de ontbrekende verbindingslassen te maken onderin de sleuven en putten.

De leiding ligt nu in de sleuf en wordt nauwkeurig ingemeten door onze landmeters. Eens dit gebeurd is, kunnen we starten met het aanvullen van de sleuf. Hierbij wordt er in lagen aangevuld zodat de oorspronkelijke grondlagen in de juiste volgorde worden terug gebracht. Boven de pijpleiding wordt een waarschuwingsnet gelegd ter voorkoming van schade bij latere graafwerken in de buurt van de leiding.

Er worden ook nog poly-ethyleenkokers mee in de sleuf gelegd, waarin later glasvezelkabels ingeblazen worden voor telecommunicatie en beheer van de leiding.

Tot slot, begint dan opnieuw het spel met onze graafkranen. Een ballet van kranen waarbij de zandbaan eerst wordt verwerkt in de ondergrond, de eventuele landbouwdrainage wordt hersteld en we tenslotte de bovenste grondlagen terug laag per laag aanbrengen zodat de landbouwers en de voorbijgangers niet meer kunnen zien dat we hier ooit een leiding hebben gebouwd. De oranje luchtbakens zijn de stille getuige van het harde werk en zij zullen in de komende decennia aangeven dat er daar pijpleiding onder de grond zit.

TECHNIEKEN

Op het tracé tussen Desteldonk en Opwijk zullen we 4 gestuurde boringen uitvoeren; de spoorlijn tussen Antwerpen en Gent, de Schelde en de Dender, en een voetbalveld met het naastgelegen hopveld.

Bij een horizontaal gestuurde boring of HDD (horizontal directional drilling) is het niet langer nodig om diepe en moeilijke sleuven te graven door de rivieren of de andere hindernissen. De nieuwe leiding wordt doorheen de ondergrond getrokken vanaf een intredepunt tot aan het uittredepunt. Zo kan er wel tot 1.400 meter leiding in één keer onder het aardoppervlak verdwijnen!

Drie fasen

Een horizontaal gestuurde boring bestaat uit drie fasen: eerst wordt de pilootboring uitgevoerd, vervolgens wordt het boorgat verruimd en tot slot wordt de nieuwe leiding ondergronds gebracht.

  • Fase 1: pilootboring

Voor de eigenlijke werken aanvatten, wordt het boortraject vastgelegd van het intredepunt tot aan het uittredepunt. Met behulp van krachtige computers kan men de boorkop met grote precisie sturen. Achter de boorkop zijn holle boorstangen bevestigd waardoor een boorvloeistof wordt gepompt. Deze vloeistof bestaat uit een combinatie van water en bentoniet, een natuurlijke kleisubstantie die het water absorbeert. De boorvloeistof houdt het boorgat open en voert tegelijkertijd overtollige aarde af.

  • Fase 2 : het ruimen van het boorgat

Na de eerste boring is het gat meestal nog niet ruim genoeg. Om de diameter van het boorgat groter te maken, wordt op het uiteinde van de boorstang een ‘ruimer’ gemonteerd. De ruimer wordt met een draaiende beweging door het boorgat teruggetrokken tot aan het intredepunt. Tijdens deze operatie wordt het boorgat verder gevuld met bentoniet om te voorkomen dat het gat instort.

  • Fase 3 : het trekken van de nieuwe leiding

Is het gat ruim genoeg geworden, dan kan de nieuwe leiding erdoorheen worden getrokken. Hiervoor wordt bij het uittredepunt de nieuwe leiding samen met een trekkop achter de ruimer gekoppeld en door het boorgat getrokken. De nieuwe leiding ligt hiervoor al helemaal klaar. Deze zogenaamde streng bestaat uit verschillende buizen die telkens onder een waakzaam oog en controle aan elkaar worden gelast. Bij grote diameters zijn hijskranen nodig om deze streng in een bepaalde boog in de lucht te houden. Daardoor kan deze gemakkelijk ondergronds gebracht worden. Eenmaal de leiding door de boortunnel is getrokken, is de boring voltooid.